Student Parliament AY 2021-22

Student Parliament A.Y 2022-23

Sr. No. Name of Member Designation & Position WhatsApp
Mobile No.
1 Dr. Satish R. Devane Principal_Chairman 9833939858
2 Prof. Nitin B. Desale Vice-Principal_Secretary 9881026946
3 Mr. Balasaheb  J. Pawar Dean_Student Affairs 7588012633
4 Mr. Neel Pramod Mahale Student Member_SEMech-A 8668854819
5 Ms. Vaishnavi Mahesh Kulkerni 7387360845
8 Mr. Bhosale Vineet Satish Student Member_TEMech-A 9371145001
9 Ms. Borgude Snehal Anandrao 9604902308
10 Mr. Rayte Gaurav Dhanaji Student Member_TEMech-B 9370105676
11 Ms.  Sonawane Renuka Ravindra 7499496791
12 Mr. Kelkar Lokesh D Student Member_BEMech-A 9763838289
13 Ms. Shinde Monali. R 7261943018
14 Mr. Jadhav Saurabh K Student Member_BEMech-B 7972801647
15 Ms. Kurware Shradha A 8698612952
16 Mr. Sonar Pankaj Shivajirao Student Member_SY ME Mech 9823430288
17 Ms. Anuja Sonar Kailas 7743972055
18 Ms. Chavhan Sakshi Vijay Student Member_SE Comp. 8459203744
19 Mr. Jagtap Yashvardhan Jayant 7058474840
20 Mr. Manish Karegaonkar Student Member_TE Comp. 9067821632
21 Mr. Patil Yashwant Uttam 8459198195
22 Mr. Desai Prasad Kishor Student Member_BE Comp. 9422499771
23 Mr. Chaturwadi Ujjwal Alok 9284418976
24 Mr. Atul Wagh Student Member_SE Civil 7066912021
25 Ms. Khide Kirti Kishor 9623687754
26 Mr. Pranav Sonawane Student Member_TE Civil 9373243909
27 Ms. Chavan Divya Barku 9359976445
28 Mr. Shubham Nikam Student Member_BE Civil 8329104614
29 Ms. Parithoshika A. Pitlewar 9921913555
30 Pranav Mhaisdhune Student Member_SY ME Civil 9834440775
31 Ms. Urvikumari S. Dusane 8623889624
32 Mr. Pranav Sanay Patil Student Member_SEInstru. 7057250215
33 Ms. Kasturi Kashinat Desmukh 8459884239
34 Ms. Harshali Vijay Ahirrao Student Member_TEInstru. 7741901187
35 Mr. Jayesh Vikas Ahirrao 8975215048
36 Mr. Prasad Bondarde Student Member_BEInstru. 7083175898
37 Ms. Bhakti Boob 8275012900
38 Ms. Bhoomi Shriram Ahire Student Member_SE E&TC 9420692824
39 Mr. Harsh Pravin Mahajan 8080486759
40 Ms. Sakshi Musale Student Member_TE E&TC 7841016328
41 Mr. Vedant Wadje 9146317402
42 Mr. ParthPatil Student Member_BE E&TC 7249592114
43 Ms. Tanvi M. Patil 8668979718
44 Ms. Rutuja Gunjal Student Member_SE IT 9890491817
45 Mr. Tanmay Patil 8275412610
46 Ms. Shruti Patil Student Member_TE IT 7798182225
47 Mr. Om Shewale 9112813773
48 Ms. Rajshree Shinde Student Member_BE IT 7020119443
49 Mr. Chinmay Sinnarkar 7066354881
50 Mr. Sarthak Khandekar Student Member_SY MBA 9527794142
51 Ms. .Maseerah Shaikh 8625097851
52 Om Sunil Birari FE Mech-A 9923216262
53 Pranav Ravindra Khairnar 9699957966
54 Tanmayee Shailesh Shinde FE Mech-B 7083688676
55 Rao Shubham Narhari 8208567299
56 Prasad Kailas Khodade FE Computer 9158761706
57 Shravani Rajendra Porje 9518965502
58 Varsha  B  Jadhav FE Civil 9834571556
59 Yashwardhan S  Pagar 8767213242
60 Nikhil Bhagwan Ahire FE Instru. & Control 8767159805
61 Sneha Rajendra Aher 8208028790
62 Vidya Sanjay Somvanshi FE E&Tc 8208273441
63 Sarthak Sandeep Sonawane 9322330218
64 Palde Shubham Vishnu FE IT 8888485919
65 Patil Sakshi Santosh 9028209247